- HMS-kravene for din bransje

Lenker

Tilsynsetater
Publikasjoner om HMS fra de ulike tilsynsetatene
HMS-relevante lenker
Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner
Regelverkslenker

Tilsynsetatene som står bak nettstedet:

Flere har tilsynsansvar etter internkontrollforskriften:

 

Andre offentlige tilsynsetater:

Publikasjoner om HMS fra de ulike tilsynsetatene:

Noen relevante HMS-lenker

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Andre lenker :

Nettstedet viser typiske krav til virksomheter i bransjene. Opplistingen av krav er ikke uttømmende. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet